A Mesevár Óvoda Gyermekeiért Egyesület 2004-ben alakult, melyet az óvoda dolgozói hoztak létre. Az egyesület az intézmény Pedagógiai Programjának, célkitűzéseinek megvalósulását, feltételeinek megteremtését hivatott elősegíteni.

Feladata:

  • a Szülői Közösség támogatásának megnyerése, bevonása a feladatok közös megvalósításába
  • a színvonalas nevelő-oktató munkát segítő eszközök, berendezési és felszerelési tárgyak beszerzése és az ilyen jellegű beruházások támogatása
  • az óvodában működő hagyományos és speciális programok támogatása, különös tekintettel a hátrányos helyzetű családok gyermekeire

Az egyesület közhasznú tevékenysége: nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés.

Adószáma: 18894587-1-18